Onedial - positionering, positioneringstjänster, talsvar, talsvarstjänster, IVR

Beställ ett enkelt talsvar!

Fyll i din önskade välkomstfras och de önskade valen (d.v.s. vilka knappar som ska koppla till vilka personer) i tabellen nedan. Vi förser dig med ett växelnummer försedd med din välkomstfras och dina val. Du kan göra ändringar och tillägg när som helst. Du behöver inte använda alla knapparna, bara de som du fyller i kommer med i talsvaret.

Om du behöver en mer avancerad lösning, ring 0200-231010 eller maila till vår försäljningschef

Beställ talsvar med nedanstående funktion:

Fyll i dina företagsuppgifter:
Företag:
Utdelningsadress:
Postnummer:
Stad:
Kontaktperson:
Emailadress till kontaktperson:
Telefonummer till kontaktperson:


Välkomstmeddelande (till exempel "Välkommen till OneDial"):


Tryck 1 för kopplas till telefonnummer:
Tryck 2 för kopplas till telefonnummer:
Tryck 3 för kopplas till telefonnummer:
Tryck 4 för kopplas till telefonnummer:
Tryck 5 för kopplas till telefonnummer:
Tryck 6 för kopplas till telefonnummer:
Tryck 7 för kopplas till telefonnummer:
Tryck 8 för kopplas till telefonnummer:
Tryck 9 för kopplas till telefonnummer:


Köp nu till ett pris av 500 kr startavgift och 250 kr i månadsavgift
Trafikavgifter tillkommer enligt priser nedan:
Samtal från talsvaret till fast telefon (kr): startavgift 0.32, minutavgift 0.11
Samtal från talsvaret till mobiltelefon (kr): startavgift 0.32, minutavgift 1.35